Kontrakt 4

Przebudowa i remont sieci wodociągowej w aglomeracji Sulęcin

Obejmuje:
• budowę nowej sieci o dł. 4,20 km,
• przebudowę istniejącej sieci o dł. 1,27 km,
• modernizację istniejącej sieci o dł. 1,26 km