Kontrakt 1

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie

Kontrakt dotyczący rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie realizowany będzie na terenie istniejącej oczyszczalni i rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku. Po zrealizowaniu tego zadania oczyszczone ścieki odprowadzane do Postomii będą spełniały najwyższe normy, a co za tym idzie nasza rzeka stanie się jeszcze większą atrakcją turystyczną niż jest do tej pory, a piękne jej meandry będą ciekawą atrakcją dla wędkarzy, amatorów fotografii przyrodniczej oraz turystów pieszych i rowerowych.

08.10.2018 r.
Podpisanie umowy na największą inwestycję w Gminie Sulęcin

W dniu 01.10.2018 r. miała miejsce uroczysta chwila, która zapisze się w historii Sulęcina. Po wielu miesiącach starań i przygotowań, Pan Burmistrz Dariusz Ejchart podpisał umowę na rozbudowę i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie z firmą SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa.

Będzie to największa inwestycja w historii całej gminy w zakresie gospodarki ściekowej. Koszt budowy samej oczyszczalni wynosi 23.784.676,05 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00.

Zgodnie z kontraktem budowa rozpocznie się w przeciągu miesiąca i potrwa przez kolejne 24 miesiące. W ramach inwestycji powstanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości 2615m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków jest kluczowym etapem realizacji przedsięwzięcia pozwalającym na poprawne działanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sulęcin.  

30.10.2018 r.
Uroczyste wbicie łopaty
W poniedziałek 29 października 2018 r. na terenie oczyszczalni ścieków w Sulęcinie miało miejsce symboliczne rozpoczęcie prac modernizacyjnych tego obiektu. Modernizacja samej oczyszczalni to największa i najważniejsza część całego projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”.
Inwestycję przeprowadzi firma SEEN Technologie Sp. z o.o. z Warszawy, z którą 1 października Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisał umowę. Zgodnie z tradycją firmy na terenie oczyszczalni ścieków odbyło się symboliczne wkopanie szpadla pod inwestycję oraz złożenie historycznych podpisów z udziałem przedstawicieli wykonawcy oraz inwestora.
Zadanie potrwa około 24 miesiące.