Podziemne miasto

„Podziemne miasto” pamiętacie Państwo, właśnie tak nazwaliśmy projekt budowy nowej oczyszczalni ścieków komunalnych, modernizacji stacji uzdatniania wody i remontu oraz przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, który dzisiaj, tak naprawdę nie jest już projektem, lecz stał się faktem, w związku z rozpoczęciem jego realizacji.

Miasto to bardzo skomplikowany mechanizm. Mieszkający w nim ludzie na co dzień dostrzegają różne zmiany, które dynamicznie zachodzą w ich otoczeniu i widać je „gołym okiem”. Przykładem takiego działania mogą być np. remonty dróg lokalnych, rewitalizacja parku miejskiego czy budowa nowego targowiska. Istnieje również inna część inwestycji, czyli tych których od razu nie widać, a proces inwestycyjny jest długotrwały i często powodujący utrudnienia w codziennym życiu mieszkańców. Wszystkie te działania mają miejsce również
w naszej gminie, a najbardziej istotnym z punktu strategii funkcjonowania i rozwoju miasta jest właśnie element, którego nie widać, ale bez którego nowoczesne miasto nie może funkcjonować.

Zwróćcie Państwo uwagę na wydarzenia ostatnich dni. Wszyscy w Polsce wiemy, że doszło do poważnej awarii oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, której konsekwencją jest skażenie rzeki na wielka skalę i konieczność interwencji różnych służb, budowa mostu pontonowego
i rurociągu, aby to skażenie zatrzymać. Jest to wydarzenie bez precedensu na skalę całego kraju. Ktoś może powie: no tak, ale to w Warszawie, to nie u nas. Oczywiście jest to kwestia skali zdarzenia. Jednak po to, by takiego zagrożenia nie było również u nas, musimy podejmować wyzwania. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy budowę nowej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, trwa przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej, oddzielenie jej od kanalizacji burzowej, która powinna funkcjonować w sposób niezależny. Niestety
w poprzednich latach kanalizacja deszczowa była łączona z sanitarną, co powodowało znaczne obciążenie oczyszczalni i problemy z odbiorem wody w czasie ulewnych opadów deszczu.
Rozpoczęcie tej inwestycji nie było łatwe i wymagało podjęcia szeregu działań.
Gmina Sulęcin w dniu 7 kwietnia 2017 r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43.900.474,89 zł., z którego maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 26.768.582,25 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2020 roku.
Projekt, który otrzymał tytuł "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" podzielony został na 5 osobnych zadań tzw. kontraktów.

Kontrakt 1: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie" – inwestycja jest
w trakcie realizacji, wykonawcą jest firma SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość kontraktu wynosi 23.784.676,05 zł .

Kontrakt 2: "Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie", który został podzielony na 5 odrębnych zadań inwestycyjnych obejmujących newralgiczne obszary:
a) Zadanie 1. ulice: Wiejska i Wąska – wyłonienie wykonawcy na realizacje powyższego etapu planowane jest do końca września 2019 r.
b) Zadanie 2. ulice: Park Bankowy oraz Żeromskiego i Batorego – wyłonienie wykonawcy planowane jest na pierwsze półrocze 2020 roku.
c) Zadanie 3. ulice: Szkolna, Piaskowa i Krótka – zadanie zostało już zrealizowane,
d) Zadanie 4. ulice: Kościuszki i Plater – wyłonienie wykonawcy na realizacje powyższego etapu planowane jest do końca września 2019 r.
e) Zadanie 5. ulice: Witosa, Fabryczna, Szpitalna i Żwirki i Wigury – wyłonienie wykonawcy planowane jest na początku 2020 roku.

Kontrakt 3: "Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin". Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawcą jest konsorcjum: Niewiadomski Sp. z o.o. z Międzyrzecza
i PPHU Niewiadomski Władysław Niewiadomski z Międzyrzecza . Wartość kontraktu wynosi 3.528.073,82 zł brutto.

Kontrakt 4: „ Przebudowa i remont sieci wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” – planowane rozpoczęcie inwestycji na początku 2020 roku.

Kontrakt 5: „ Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie". Zadanie którego wartość wynosi 6.816.414,00 zł, realizowane jest przez firmę HYDRO-MARKO Sp. z o.o.
z Jarocina.

Przed nami rozpoczęcie realizacji największego przedsięwzięcia, trudnego ze względów logistycznych i powodującego największe niedogodności dla mieszkańców. Chodzi
o inwestycje na ulicy Jana Paska, najdłuższej i najbardziej uczęszczanej drodze gminnej.
Nie mamy czasu na zwlekanie w czasie i odkładanie inwestycji na kolejne lata. Podejmowane przez nas działania rozwiążą wiele problemów związanych z wodą pitną i ściekami, a po ich realizacji, mając poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, będziemy mogli przystąpić do innych działań, np. remontów i modernizacji dróg gminnych.